Artikülasyon Bozuklukları

(Bazı Konuşma Seslerini Çıkaramama veya Yanlış Çıkarma)

 
Artikülasyonü

             Artikülasyon (Eklemleme, Boğumlama, Oynaklama)

             Nefesin gırtlaktan çıktıktan sonra yutak, ağız ve burundan oluşan 3. küme organlarında(dil, diş, damak, dudak) konuşma dilimizin geleneksel seslerine dönüşüp biçimlenmesidir. Artikülasyon, konuşma organlarının toplu olarak hareketi demektir.

 

              Artikülasyon, nefesimizin gırtlaktan geçerken ses haline dönüştürülmesi için yapılan bir çalışmadır. Çocuğa anlaşılabilir şekilde bir ifade kazandırmak için artikülasyon çalışması gereklidir.

Artikülasyon Bozukluklarının Nedenleri

Yapısal (organik) nedenler:

 

                Konuşma organlarındaki, özellikle 3. küme organlarındaki bir yada birkaç organik bozukluktan ötürü çocuklarda artikülasyon bozukluğu olabilir. Dudaklarda en çok görülen yapısal bozukluk, üst dudak yarıklığıdır(tavşan dudak). Dudak sesleri olan ‘p-b-m-f-v’ sesleri bu durumda bozuk çıkabilir. Dudaklar olağan dışı ince yada kalın bir yapıya sahip olabilir. Dişlerin noksanlığı, düzensiz oluşu, çıkış yerleri dişler olan sesleri bozabilir.(ön dişleri dökülmüş çocuklar takma diş kullanırlar) Dişsiz  bir ağızda genellikle ‘s-ş-f’ harfleri iyi çıkmaz.

Artikülasyon Bozukluğu Türleri

Artikülasyon bozukluğu türleri çocuklarda 4 değişik türde görülür:

 

 1-Sesin düşürülmesi veya atlanması

 2-Ses eklemesi

 3-Sesin değiştirilmesi

 4-Sesin bozulması

Artikülasyon Bozukluğu Nedir?

                 Bebekler doğdukları ilk andan itibaren ihtiyaçlarını karşılamak için çevresindeki kişilerle iletişim kurmaya başlar. Bebeğin ağlaması ilk iletişlim kurma biçimidir. İsteklerini ve şikayetlerini bu şekilde ifade ederler. Anlamsız sesler çıkarmaya başlarlar.Zaman içerisinde bu sesler yerini anlamlı seslere, sözcüklere bırakır. 

 

 

               Peki, Bebeğinizin dil ve konuşma gelişimine sizler nasıl destek olabilirsiniz? 

R Sesini Söyleyememe - ROTASİZM

               Rotasizm yani “r” sesi bozukluğu Artikülasyon(ses) bozukluklarının bir türüdür. Öncelikle Rotasizm’ in patolojik mi, yapısal mı olduğunun saptanması gerekir. Bu nedenle KBB, Nöroloji uzmanlarına başvurulabilir. Durum değerlendirmesinden sonra eğer patolojik bir problem varsa cerrahi bir operasyon sonrasında ses bozukluğunu gidermek amacıyla dil konuşma terapisiyle bu problem giderilebilir. Eğer yapısal bir problem varsa cerrahi bir operasyona gerek duyulmaksızın Dil Konuşma Terapisti/Patoloğu veya Konuşma Ses Bozuklukları uzmanı tarafından verilecek dil konuşma terapisiyle terapi programına başlanılması gerekmektedir....

Fonolojik Bozukluk

               Fonolojik bozukluğun temel özelliği kişinin yaşına, lehçesine ve gelişim dönemine uygun olarak konuşmasında beklenen düzgünlüğün ve ses uyumunun olmamasıdır. Bu çocuklar çıkartmaları beklenen konuşma seslerini çıkartamazlar. Sesin uyumsuz çıkması ve kullanımı, yanlış vurgulama ve seçmeler ya da düzenlemelerdeki bozukluklar şeklinde olabilir (örneğin "k" sesi yerine "t" sesinin kullanılması). Sondaki sessiz harflerin söylenmemesi gibi bazı atlamalar yapılabilir.

Fonolojik Gelişim Evreleri

       Birinci Evre

Söz öncesi iletişim birinci evreyi oluşturmaktadır. Doğum ve 1 yaş arasını kapsamaktadır.

  • Fonasyon Evresi:

Doğumdan sonraki ilk bir ayı kapsar. Ağlama, hapşırma, öksürme, mızıldanma gibi doğal refleksif sesler çıkarılır.

  • Gığıldama Evresi:

2 ve 3. ayları kapsamaktadır. Bu dönemde rahatlık, mutluluk ifadeleyen sesler çıkarırlar.​

  • Genişletme Evresi:

Eyüp Sultan Mah. Cafer Enes Sok. No:20  34888 Sancaktepe/İSTANBUL

Bizi Arayın:

0(216)5327455

0(553)8531001

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
  • W-Pinterest

© 2018 cagdasim.com ile kurulmuştur.